Panasz benyújtására szolgáló nyomtatvány:

https://www.mnb.hu/letoltes/fogyasztoi-panasz-szolgaltatonak-20180904-1.pdf

Az Alapkezelő Panaszkezelési szabályzata az Üzletszabályzat 6. számú melléklete:

http://eqa.hu/Szabalyzatok

Az Alapkezelő ezúton tájékoztatja a fogyasztónak minősülő ügyfeleit, hogy az Alapkezelő a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásával kapcsolatban nem tett általános alávetési nyilatkozatot.