Az Equilor Alapkezelő befektetési filozófiájának középpontjában az abszolút hozam elérésére irányuló stratégia áll. Ahhoz, hogy ennek a módszernek a lényegét megismerjük, fontos, hogy lássuk kialakulásának körülményeit. A hazai vagyonkezelés fejlődése szorosan összefügg az önkéntes és magánnyugdíjpénztárak létrejöttével. Amikor 1993-ban megalakultak az első önkéntes nyugdíjpénztárak, a pénztártagok elvárása - ebből következően a vagyonkezelők részére megfogalmazott követelmény- az infláció feletti hozam, vagyis a reálhozam elérése volt. Ehhez az alkalmazni kívánt stratégiát és befektetési eszközöket döntően a vagyonkezelők határozták meg. A nyugdíjpénztári iparág fejlődésével a pénztártagok elvárásai nem változtak, azonban a szabályozói környezet hatására minden nyugdíjpénztár bevezette a benchmarking szemléletet, vagyis a különböző kockázatú portfolióihoz, egzaktan meghatározott benchmarkot rendelt kitűzve azt a célportfoliót, amely döntően hazai és nemzetközi részvény, kötvény indexekből állt. Ettől a ponttól kezdve egyre nehezebbé vált a pénztártagok közvetlen céljainak elérése. Mivel Magyarország intenzíven bekapcsolódott a nemzetközi tőkepiacok vérkeringésébe, többször előfordult olyan év, amikor annak ellenére, hogy a vagyonkezelő jól teljesített a benchmarkkal szemben, a tőkepiacok gyenge teljesítménye nem tette lehetővé a reálhozam elérését.

A reálhozam cél elérése érdekében kezdtük el ajánlani az intézményi ügyfelek számára a teljes portfoliójukon belül olyan részportfoliók kialakítását, amelyek a befektetési irányelvek keretei között szabad teret biztosítanak a vagyonkezelőnek a kockázatos eszközök mértékének meghatározására.

Ennek a stratégiának a sikere 2008-ban volt először látható. Az abszolút hozam személetben kezelt portfoliók esetén a kockázatos eszközök körét már a válság első negyedében sikerült minimalizálni, így a vagyonkezelők sikeresen tudtak védekezni a heveny árfolyameséssel szemben. A válság csillapodásával pedig intenzíven tudták növelni a kockázati kitettségüket.

Nagy örömünkre az abszolút hozam stratégiák egyre elterjedtebbek lettek a lakossági szektort megcélzó befektetési alapok esetében is. Ma már több mint 30 ilyen alap létezik. Ugyanakkor látni kell, hogy a konkrét filozófia itt is nagymértékben befolyásolja a sikert.

A mi célunk az, hogy egy kiegyensúlyozott vagyonnövekedést tudjunk biztosítani ügyfeleinknek, amelynek során a portfoliók hosszú távú éves teljesítménye 5-8%-kal meghaladja az inflációt.