Az EQUILOR Alapkezelő Zrt. adatai:

Elnevezése: EQUILOR Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített elnevezése: EQUILOR Alapkezelő Zrt.
Alaptőke: 100.000.000 HUF
Székhelye 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.
Alapítás: 2012. január 31.
Adószáma: 23838442-2-41
Statisztikai számjele: 23838442-6630-114-01
Cégjegyzékszám: 01-10-047344
Bankszámláinak száma: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008 - 01336880 - 00100004