Az értékek megőrzése a legfontosabb princípium a vagyonkezelő számára. A biztonság, mint követelmény megjelenik az Equilor Alapkezelő minden egyes tevékenységében.

Szervezeti struktúránk, alkalmazott informatikai rendszereink, döntéshozatali mechanizmusaink, tájékoztatási módszereink, kockázatkezelési stratégiánk minden egyes eleme megfelel a törvényi előírásoknak és a Pénzügyi és Számviteli Felügyelet által meghatározott szigorú követelmény-rendszernek.

Partnereinket rendszeresen minősítjük, kizárólag olyan hazai és nemzetközi társaságokat választunk szolgáltatóink közé, amelyek szilárd tőkeerővel, kiváló reputációval, hosszú távú működéssel, szakember gárdával rendelkeznek. Mindez jelenti a biztonságos működés zálogát.

Amellett, hogy az általunk alkalmazott befektetési politikákhoz rendelt kockázatkezelési mechanizmus is a biztonságot szolgálja, ügyfeleink értékpapírjainak őrzésére is kiemelt hangsúlyt fektetünk.

Ennek legbiztonságosabb módja a letétkezelő bank alkalmazása. Ily módon kompromisszumok nélkül, hatékonyan valósulhat meg az értékpapírok fizikai őrzésének és a vagyonkezelő által nyújtott portfoliókezelési szolgáltatás előnyeinek biztosítása.

A portfolió értékpapírjai a választott letétkezelőnél (banknál, befektetési szolgáltatónál) kerülnek biztonságos elhelyezésre, az Equilor Alapkezelő pedig a befektetési döntésekért felel.

A háromoldalú kapcsolatban – ügyfél, letétkezelő, vagyonkezelő - az alapkezelő a kreatív, rugalmas, dinamikus partner, amelynek befektetési döntései a vagyon gyarapodását szolgálják, a letétkezelő pedig a nagy tőkével rendelkező, a vagyonkezelő tevékenységét ellenőrző, az értékpapírok őrzéséért, a biztonságért felelős szereplő.

A letétkezelő által őrzött vagyon nem része a letétkezelő intézmény vagyonának, így a letétkezelő bank pénzügyi helyzete nincs negatív hatással az őrzött vagyon biztonságára.