EWO Részvény Részalap A sorozat

Befektetési politika Jellemző adatok Közzétételek
 
Az Alap célját az Alapkezelő az általa kiválasztott részvényekből, részvénypiacokon befektető befektetési alapokból illetve tőzsdei alapokból (ETF) összeállított portfolióval kívánja elérni. Az Alapkezelő az Alap vagyonát döntően a globális fejlett illetve fejlődő országok részvénypiacain fekteti be, de a portfolióban szerepelnek egyéb értékpapírok is. Az Alap befektetési stratégiájának középpontjában a fundamentális megközelítés áll. Az Alap olyan vállalatok, régiók, iparágak részvényeibe, illetve azokba fektető befektetési alapok, ETF-ekbe kíván befektetni, melyek belső értéke megítélése szerint jelentősen magasabb a befektetés időpontjában a tőkepiacon, tőzsdéken tapasztalt értékénél. Az Alap az adott leendő befektetések kapcsán engedélyezi a diszkrecionális választást, és ez a megközelítés nem foglal magában, illetve nem von maga után referenciaértékre való hivatkozást.

Az Alap benchmarkja: 10% ZMAX index (HUF)

Minimálisan ajánlott időtáv: 5 év
Típus: nyilvános, nyílt végű
ISIN kód: HU0000731138
Benchmark: 50% MSCI World index (USD), 40% CETOP20 index (EUR), 10% ZMAX index (HUF)
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118.)
Forgalmazó: Equilor Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.)
Aktuális alapkezelői díj: 0%
Vételi megbízás elszámolása: T+2
Visszaváltási megbízás elszámolása: T+4
Nyilvántartásba vétel dátuma:
Jegyzési hely:
Nettó eszközérték: 2024.05.23     321 266 969 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2024.05.23    1,273346

 

EWO Részvény Részalap A sorozat hozam kalkulátor
Kezdő értéknap:
Záró értéknap:
Hozam: