EWO Származtatott Részalap B sorozat

Befektetési politika Jellemző adatok Közzétételek
 
Az Alap a mindenkori piaci viszonyoknak megfelelően válogat hazai és nemzetközi, illetve az Alapkezelő által kezelt, különböző kockázati szintű alapokból, azok súlyát a portfolión belül aktívan változtatva. A portfolió részét képezhetik különböző profilú befektetési alapok, így például, kötvény-, részvény-, származtatott-, abszolút hozamú, forintban és devizában denominált alapok, ETF-ek. Ezen kívül az Alap a mindenkori piaci viszonyoknak megfelelően fektethet közvetlenül magyar, illetve nemzetközi kötvényekbe és részvényekbe is. Az Alap célja, hogy az Alapkezelő általa kiválasztott, többségében származtatott, illetve abszolút hozamú befektetési alapokból, kisebb részben hazai és nemzetközi részvényekből, kötvényekből, valamint azokba befektető alapokból összeállított portfoliójával az ajánlott befektetési időtávon a hazai pénzpiaci, illetve állampapírpiac teljesítményét jelentősen meghaladó hozamot biztosítson a Befektetők részére. Az Alapot azoknak ajánljuk, akik egy szélesen diverzifikált, többségében abszolút hozam stratégiával kezelt alapokból álló befektetést keresnek, amelybe egyszerűen és alacsony költségek mellett fektethetnek be, és aminek a hozama jelentősen meghaladhatja az azonos időtávú állampapír-befektetések hozamát, ugyanakkor kockázata kisebb, mint a portfoliót alkotó alapoké. Az Alap az adott leendő befektetések kapcsán engedélyezi a diszkrecionális választást, és ez a megközelítés nem foglal magában, illetve nem von maga után referenciaértékre való hivatkozást.

Az Alap abszolút hozam szemléletben működik.

Az Alap a teljesítményének mérésére minimum hozamkorlátot alkalmaz. Az Alap minimum hozamkorlátja az Alap által vállalt kockázathoz igazodó küszöbhozam. A küszöbhozam mértéke a 'B' sorozat (EUR) esetén évi 2,40%.

Minimálisan ajánlott időtáv: 5 év
Típus: nyilvános, nyílt végű
ISIN kód: HU0000731203
Küszöbhozam: 2,40%
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118.)
Forgalmazó: Equilor Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.)
Aktuális alapkezelői díj: 0%
Vételi megbízás elszámolása: T+2
Visszaváltási megbízás elszámolása: T+4
Nyilvántartásba vétel dátuma:
Jegyzési hely:
Nettó eszközérték: 2024.07.24     951 003 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2024.07.24    1,052484

 

EWO Származtatott Részalap B sorozat hozam kalkulátor
Kezdő értéknap:
Záró értéknap:
Hozam: