EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat (HUF)

Befektetési politika Jellemző adatok Közzétételek
 

 

EQUILOR Optimus

Befektetési Alapba Fektető Alap

Befektetési politika

Az Equilor Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap a mindenkori piaci viszonyoknak megfelelően válogat alapvetően az Equilor Alapkezelő által kezelt, különböző kockázati szintű alapjaiból, azok súlyát a portfolión belül aktívan változtatva. Célja, hogy megfelelő - az alapkezelő várakozásait tükröző - befektetési mixet alakítson ki az Alap vásárlói számára. A portfolió részét képezhetik különböző profilú befektetési alapok, így például, kötvény, részvény, abszolút hozamú, forintban és devizában denominált alapok. Az Alap befektetési alapokból diverzifikáltan összeállított portfoliójával lehetőséget teremt a befektetőinek arra, hogy egyetlen alap befektetési jegyeinek megvásárlásával több különböző stratégia hozamából költséghatékonyan részesedjenek.

Az Alapkezelő törekszik arra, hogy a várható hozamot és kockázatokat hosszú távon optimalizálja, így az Alapot azoknak ajánljuk, akik egyszerűen és alacsony költségek mellett hosszú távon kívánnak befektetni. Minimálisan ajánlott időtáv: 3 év

Az Alap benchmarkja 100% RMAX Index.

 

Az Optimus Alap befektetési univerzuma 

Pénzpiaci:

EQUILOR Likviditási Befektetési Alap

Kötvény:

EQUILOR Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap

Részvény:

EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap,

EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

Abszolút hozamú:

EQUILOR Pillars Származtatott Befektetési Alap,

EQUILOR Afrika Befektetési Alap,

EQUILOR Primus Alapok Alapja,

EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap,

EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Befektetési Alap

 

Költséghatékonyság 

Az Alap befektetési alapokból diverzifikáltan összeállított portfóliójával lehetőséget teremt a befektetőinek arra, hogy egyetlen alap befektetési jegyeinek megvásárlásával, több különböző stratégia hozamából költséghatékonyan részesedjenek. Az alapok súlyának változtatása nem jár plusz költséggel az Alap, és ennek következtében az Alap befektetői számára sem.

A befektetési alapnak fix alapkezelési díja nincs, kizárólag sikerdíja, amely az elért hozam és a benchmark hozam különbségének 20%-a.

 

Kiknek ajánljuk az Alapot? 

Olyan közép- és hosszú távú befektetőknek, akik egyszeri vagy rendszeres megtakarításaikat szeretnék egy olyan, átlagosan közepes kockázatú alapban elhelyezni, ahol az alap kezelője a piaci várakozásainak megfelelően változtatja az alacsony, közepes és magas kockázatú alapok súlyát. Ily módon törekszik kihasználni, attraktív befektetési környezet esetén a magasabb kockázathoz igazodó magasabb hozam potenciált, például a részvény típusú alapok arányának növelésével, ezzel szemben negatív piaci környezetben pedig az alacsonyabb kockázatú alapok (likviditási és kötény alapok) arányát növelheti.

Típus: nyilvános, nyílt végű
ISIN kód: HU0000715297
Benchmark: 100% RMAX Index
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia utca 6.)
Forgalmazó: Equilor Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.)
Aktuális alapkezelői díj: 0%
Vételi megbízás elszámolása: T+3
Visszaváltási megbízás elszámolása: T+4
Nyilvántartásba vétel dátuma:
Jegyzési hely:
Nettó eszközérték: 2024.05.23     1 305 266 815 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2024.05.23    1,377348

 

EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat (HUF) hozam kalkulátor
Kezdő értéknap:
Záró értéknap:
Hozam: