Equilor Primus Alapok Alapja

Befektetési politika Jellemző adatok Közzétételek
 

Az Alap befektetési politikája szerint eszközeit legalább 80%-os mértékben kollektív befektetési értékpapírokba fekteti, de id?szakonként ett?l eltérhet. Korlátozott mértékben lehet?ség van különböz? futamidej? és típusú állampapírok és egyéb hitelviszonyt megtestesít? értékpapírok, részvények valamint pénzpiaci eszközök vásárlására is. Az Alap fedezeti céllal származtatott ügyleteket is köthet.

Az Alap abszolút hozamú alapokból diverzifikáltan összeállított portfoliójával lehet?séget teremt a befektet?inek arra, hogy egyetlen alap befektetési jegyeinek megvásárlásával több abszolút hozamra törekv? stratégia hozamából költséghatékonyan részesedjenek.

Az Alap benchmarkja 6%.

Ismertet?, kattintson!

Magyar guruk alapja

Az alap célja, hogy a legjobban teljesít? magyar abszolút hozamú alapokból az Alapkezel? statisztikai és technikai ismereteire támaszkodó módszerek segítségével olyan portfoliót alakítson ki, amely képes arra, hogy tartósan 10 százalék feletti hozamot érjen el.

Alacsony kockázat 10%-ot meghaladó hozampotenciál

Az alap az abszolút hozamú stratégia általános el?nyein túlmen?en (piaci helyezett?l függetlenül képes magas hozam elérésére, átvállalja a befektet?kt?l az eszközosztályok közötti allokációt) egyrészt az alapok közötti diverzifikációval csökkenti azok egyedi kockázatát, másrészt megfelel? id?zítéssel alakítja ki azt a portfoliót, amely az adott pillanat piaci körülményeihez a legjobban illeszkedik.

Alacsony díjterhelés

Az Alap egy termékbe csomagolva, alacsony díjterhelés mellett teszi lehet?vé a jelenleg legvonzóbb befektetési alap szegmens aktívan kezelt elérhet?ségét.