Igazgatóság

Pillár Zsolt elnök-vezérigazgató – Gazdasági tanulmányait a Pénzügyi és Számviteli Főiskola pénzintézeti szakirányán folytatta, ahol 1992-ban diplomázott. Másod-diplomáját a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola reklám, marketing szakán szerezte 1994-ben. Pályafutását az OTP Banknál kezdte 1992-ben a vezérigazgató-helyettes szakmai titkáraként, majd 1993 és 1995 között a Befektetési Főosztály főmunkatársaként tevékenykedett. 1995-től 2000-ig a Postabank Értékpapír Rt-nél vagyonkezelési főosztályvezető-helyettesként dolgozott. 2001-től 2011-ig a Generali Alapkezelő portfoliómenedzsere, majd befektetési igazgatója, a társaság igazgatósági tagja. 2012-től az Equilor Alapkezelő alapító társtulajdonosa és vezetője.

Kullai András befektetési igazgató - Egyetemi tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy és nemzetközi kapcsolatok szakirányain folytatta, ahol 1995-ban diplomázott. Közben egy évet Hollandiában töltött ösztöndíjasként. Első munkahelye a Góg Értékpapír Kft. volt, ahol üzletkötőként külföldi ügyfelekkel foglalkozott. Innen 1996-ban a Citibank Befektetési és Értékpapír Rt.-be, majd 1997-ben a Nomura Értékpapír Magyarország Rt.-be távozott, ahol a részvénykereskedési üzletágat vezette. 2000-ben pályát módosított, ekkor lett a Budapest Alapkezelő Rt. portfolió menedzsere, ahol 2005-ig részvény portfoliókat kezelt. 2001-ben szerzett európai pénzügyi elemző (EFFAS) minősítést a Nemzetközi Bankárképző Központban. 2005-ben a K&H Értékpapír Rt. tradere volt. 2006-tól 2013-ig az Erste Alapkezelő Zrt. részvény üzletágát vezette. 2013 végétől a cég megszűnéséig az Axa Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési igazgatója volt. 2015 elején csatlakozott az Equilor Alapkezelő Zrt-hez.

Szigeti Péter portfolió menedzser– Egyetemi tanulmányait a József Attila Tudományegyetem Állam és Jogtudományi karának közgazdasági tagozatán folytatta, majd a hazai tőkepiac meghatározó társaságánál a CA-IB Értékpapír Rt-nél kezdte karrierjét 1994-ben, ezután a legnagyobb hazai vállalati pénztár, a DIMENZIÓ befektetési vezetőjeként tevékenykedett 1998 és 2003 között, ahol közel 70 milliárd forintot kezeltek. 2004-től az Alapkezelő megalakulásáig az Equilor vagyonkezelője, illetve 2010-től 2012-ig a vagyonkezelés befektetési vezetője. 2012-től az Equilor Alapkezelő igazgatósági tagja és portfoliókezelője. Szakterülete a kötvény és deviza pozíciók, portfoliók kezelése.

Felügyelő Bizottság

Szécsényi Bálint - Tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Pénzügy vállalatértékelési szakán folytatta, ahol 1998-ben közgazdász diplomát szerzett. 1998-1999-ig a Bankár Befektetési Rt. határidős tőzsdei üzletkötője volt, majd 1999-2000-ig a Procent Befektetési Rt. deviza üzletkötőjeként dolgozott. 2000-től az Equilor Befektetési Zrt-nél dolgozik, 2002-ig mint Corporate Finance partner, 2002-2004-ig a Corporate Finance igazgatói funkcióját töltötte be, 2005-2009-ig az Equilor Befektetési Zrt. ügyvezető igazgatója, 2010-től pedig vezérigazgatója.

Németh Éva – Tanulmányait a Budapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskola pénzügy szakán folytatta, ahol 1997-ben szerzett közgazdász oklevelet. Két éven keresztül a Magyar Hitelbank Rt. ügyvezető igazgatói szakmai asszisztense, majd egy évig a Kultúrbank Rt. elnöki szakmai asszisztense és 1992-től 1994-ig a Magyar Hitelbank Rt. elnök vezérigazgatói szakmai asszisztense volt. 1995-től 2001-ig az Equilor Zrt. pénzügyi igazgatója, majd 2001-től 2004-ig az Equilor Zrt. vezérigazgató-helyettese és 2004-től 2010-ig az Equilor Zrt vezérigazgatói funkcióját töltötte be. 2010-től 2012-ig az Equilor Zrt. igazgatósági tagja és pénzügyi tanácsadója.

Horváth Péter – Felsőfokú tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Pénzügy szakán folytatta, ahol 1998-ben közgazdász diplomát szerzett. Ezt követően az ELTE Jogi Továbbképző intézetnél jogi szakokleveles közgazdás képesítést szerzett. Pályafutását 1998-ban az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnél (ÁPTF, a PSZÁF, illetve MNB jogelődje) kezdte, ahol tőkepiaci felügyelőként dolgozott, időközben a Bankárképző Alapítvány 4 modulos tőzsdei szakvizsgáját, a határidős és opciós vizsgát is letette. 2000-től a Cashline Értékpapír Zrt.-nél belső ellenőri, compliance, illetve kockázatkezelői feladatokat látott el, majd az MKB Bank Zrt.-nél a Bázel II direktíva kapcsán a portfóliószintű hitelkockázatokkal foglalkozott. 2003-tól igazgatósági tagként a Cashline Értékpapír Zrt. kockázatkezelési igazgatói pozícióját töltötte be, majd 2008-tól saját vállalkozás keretében hazai befektetési szolgáltatónak, befektetési alapnak, illetve ügyvédi irodának nyújtott kockázatkezelési, belső ellenőrzési, megfelelési (compliance), valamint informatikai tanácsadási szolgáltatást. 2011-től több éves partneri viszony után az Equilor operációs igazgatói pozícióját tölti be.

Operatív szervezet kiemelt pozíciói:

Szilágyi Andrea back office vezető - Gazdasági tanulmányait a Pénzügyi és Számviteli Főiskola adó-illeték szakirányán folytatta, ahol 2006-ban diplomázott, majd az AVIS Group BSC Szolgáltató Kft.-nél helyezkedett el, ahol számviteli munkatársként dolgozott francia területen 2006-tól 2009-ig. Ezt követően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Különleges Ügyek Ellenőrzési Főosztályán adóellenőrként tevékenykedett. 2010-től 2012-ig az Equilor Befektetési Zrt.-ben dolgozik portfóliókezelési- és vagyonkezelési területen, 2012-től az Alapkezelő back office munkatársa, 2014 márciusától back-office vezetője.

Ács Gyöngyi back office munkatárs - A Nemzetközi Bankárképző Központ Felsőfokú Bankszakmai Programját 1998-ban végezte el, majd 2004-ben tőzsdei szakvizsgát tett. Back office munkatársként dolgozott a Generali-Providencia Biztosítónál 1999 és 2003 között, illetve a Generali Alapkezelőnél 2003-tól 2009-ig, ahol likviditáskezeléssel, értékpapír ügyletek elszámolásával foglalkozott. Ezt követően a Takarékbank Zrt. treasury back office főmunkatársaként határidős tőzsdei és tőzsdén kívüli devizaügyleteket kezelt. 2013 áprilisától az Equilor Alapkezelő munkatársa.

Köves Andrea back office munkatárs - A Pénzügyi és Számviteli Főiskolán mérlegképes könyvelői és pénzügyi ügyintézői képesítést szerzett. 1992-ben tőzsdei jogi szakvizsgát tett. Munkáját 1988-ban a Postabank Rt. Passzív Bankműveleti Igazgatóságán kezdte, mint likviditáskezelő, 1991-től a CEBL Értékpapír Ügynökségnél tőzsdei segédüzletkötőként, ezt követően az Ybl Bank likviditás menedzsereként tevékenykedett. 1994-től a Bankár Befektetési Rt. pénzügyi területein dolgozott. 1992-től az Equilor Befektetési Zrt. munkatársa, ahol vagyonkezelőként kezdte, majd állampapíros üzletkötőként tevékenykedett, volt a back-office vezetője, likviditáskezelője, majd a deviza üzletág mid-office munkatársa. Gyermekvállalás után az Equilor Alapkezelő Zrt-nél back office munkatársaként tevékenykedik.

Független pozíciók:

Hamar Márton kockázatkezelő - 2004-ben a Budapest Alapkezelőnél kezdte pályafutását, ahol részvény elemzőként majd portfolió menedzserként dolgozott. 2008-tól 2011-ig a Pioneer Alapkezelő részvény portfolió menedzsereként a közép-kelet-európai és a globális részvénybefektetésekért, volt felelős. 2012 és 2015 között egy külföldi alapkezelőnél állított össze hedge fundokból és alternatív alapokból álló portfoliókat lakossági és intézményi ügyfeleknek. A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a University of Lincoln-on szerzett közgazdász diplomát, emellett CFA (Chartered Financial Analyst) és CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) oklevéllel is rendelkezik. 2015 szeptemberétől az Equilor Alapkezelő kockázatezelője.

Illés Zoltán megfelelőségi vezető - a Budapesti Gazdasági Főiskola számvitel szakán szerzett közgazdász diplomát, majd tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán folytatta, ahol jogi abszolutóriumot szerzett. Szakmai pályafutását adótanácsadó és könyvvizsgáló társaságoknál kezdte, majd 2003 és 2011 között a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete biztosításfelügyeleti illetve tőkepiaci engedélyezési területén dolgozott. 2012-től az alapkezelő megfelelőségi vetetője.